Systémy s čipovými kartami

Navrhujeme a vyvíjíme systémy v oblasti (bezkontaktních) čipových karet. Zejména jsme významně zapojeni do projektu In-karta Českých drah a úspěšně jsme realizovali vlastní systémy bezkontaktních čipových karet, a to již v roce 2006 pro společnost GW Train Regio a.s (více na samostatné straně) a v současnosti systém MAP (více zde)

Naše aktivity:

  • MAP karta - univerzální bezkontaktní čipová karta. Dnes v ostrém provozu v Plzeňském a Karlovarském kraji a coby In-karta 2. generace také v prostředí ČD. Více informací na samostatné straně.
  • Technická a expertní podpora systému In-karta ČD v oblasti bezpečnostní politiky, dopravních aplikací i elektronické peněženky
  • Realizace SW podpory akceptace různých bezkontaktních čipových karet v prostředí ČD
      - Opencard
      - Opuscard
      - Plzeňská karta
      - Karta ODISka
      - Karta IREDO
      - karta ZSSK
  • Realizace SW podpory akceptace In-karty ČD u jiných subjektů (např. akceptace dopravních aplikací i elektronické peněženky ČD v prostředí dopravce GW Train Regio a.s.) 
  • Návrh a realizace systému zákaznických i zaměstnaneckých bezkontaktních čipových karet pro GW Train Regio a.s.
  • Návrh a realizace tzv. Vlakové karty ČD (datový nosič pro předávání dat vlakové dokumentace nebo sčítání frekvencí na železnici)
  • Dodávky a SW podpora čteček bezkontaktních čipových karet pro všechna mobilní i stacionární odbavovací zařízení ČD i dalších dopravců
  • Návrh základních datových struktur pro kartu ODIS a IREDO
  • Know-how v oblasti bezpečného uložení klíčů v systémech bezkontatních čipových karet pomocí technologie SAM (Security Access Module) ať již v podobě Mifare SAM či Java SAM
 
EU